Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku

 

Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na kompleksową dostawę i montaż 1 tablicy interaktywnej wraz z osprzętem towarzyszącym (projektor multimedialny, uchwyt do projektora (do 100 cm), listwa głośnikowa, materiały instalacyjne (kabel USB, korytka, system mocowań), - 10 m, kabel zasilający – 10 m, kabel HDMI – 10 m

na potrzeby realizacji projektu pn.: „Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna – inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ 8 KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH Z OPROGRAMOWANIEM

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W EŁKU

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wyposażenia pracowni(tj. pomocy dydaktycznych i drobnego wyposażenia)

dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku.

Wyposażenie dotyczy pracowni: biologicznej, fizycznej, chemicznej i geograficznej.

Projekt pn.: „Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna – inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Protokół z roztrzygnięcia zapytania - zał. 1
Protokół z roztrzygnięcia zapytania - zał. 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa 20 komputerów stacjonarnych z monitorem, myszką i klawiaturą wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu pn.: „Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna – inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Protokół z roztrzygnięcia zapytania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na
przeprowadzenie Kursu Kwalifikacyjnego – Socjoterapia dla 1 nauczyciela
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku

Projekt pn.: „Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna – inwestycja w kształcenie
w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

unieważnienie zap  kursu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Dostawa 20 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu pn.: „Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna – inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

uniewaznienie zapytania komputery

ZAPYTANIE OFERTOWE
na
przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku w roku szkolnym 2018/2019

Projekt pn.: „Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna – inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

skan szkolenia

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro
na
kompleksową dostawę i montaż 4 tablic interaktywnych wraz z osprzętem towarzyszącym (projektor multimedialny, uchwyt do projektora (do 100 cm), listwa głośnikowa, materiały instalacyjne (kabel USB, korytka, system mocowań), - 10 m, kabel zasilający – 10 m, kabel HDMI – 10 m na potrzeby realizacji projektu pn.: „Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna – inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROTOKÓŁ TABLICA

 

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.