UWAGA RODZICE !!!

Rada Rodziców zdecydowała

o kontynuacji ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczniów

w firmie COMPENSA TU S.A.

Suma ubezpieczenia:   20 000 zł

Składka:  40 zł

 
 
 
 

List Pani Minister Edukacji Narodowej  oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie w odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży. Projekt.

 

Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - inwestycja w kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

 

 

 

 

- Wykaz podręczników - oddziały przedszkolne

- Wykaz podręczników - klasy I-III

- Wykaz podręczników - klasy IV-VIII

- Godziny pracy

- Kalendarz szkolny

- Wywiadówki

- Klub rodzica

 

Zapisz dziecko na obiady - pobierz kartę zgłoszenia!

 

                                              

  OBIADY   -  LUTY 2020 r.

Uczniowie    -    80,00 zł.

Nauczyciele  -    110,0 zł.

 Koszt jednego obiadu       -    4,00 zł.

          

                                                                                                                                                                                

Opłaty za obiady należy uiszczać do 29-go stycznia 2020r.

na konto: PKO BP 60 1020 4724 0000 3102 0076 0207

 

w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka, klasa.

                                                    

 Proszę o terminowe dokonywanie wpłat!


Zgoda na dokonanie zwrotu opłaty za miesiąc

 

 

 

Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

 47 9334 0001 0000 0056 1628 0001

NIP 848-14-07-066

Od 21 listopada 2011 r nastąpi zamiana planu lekcji. W związku z prośbą wielu rodziców i uczniów odnośnie przerw obiadowych nastapi

KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

im. Danuty Siedzikówny „Inki”

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

L.P.

NAZWA WYDARZENIA SZKOLNEGO

TERMINY

1.      

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

2.      

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018r.

3.      

Ferie zimowe

21 stycznia- 3 lutego 2019 r.

4.      

Wiosenna przerwa świąteczna

18 marca-23 marca 2019r.

5.      

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19 czerwca 2019r.

6.      

Ferie letnie

20 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

KALENDARZ DYDAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

L.P.

NAZWA

I półrocze

II półrocze

1.       

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018r.

--------------

2.       

Czas trwania I i II półrocza

3 września 2018r.-

18 stycznia 2019r.

4 lutego – 21 czerwca 2019r.

3.       

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
 w klasach IV-VIII i III gimnazjum

10 grudnia 2018r.

13 maja 2019r.

4.       

Zawiadomienie uczniów  i  rodziców  o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych.

11-12  grudnia 2018r.

14-15 maja 2019r.

5.       

Terminy składania podań o egzaminy:

a)       

sprawdzające

----------

do 24 czerwca 2019r.

b)       

klasyfikacyjne

----------

do 14 czerwca 2019r.

c)       

poprawkowe

----------

do 14 czerwca 2019r.

6.       

Terminy egzaminów

1.       

sprawdzających

----------

do 28 czerwca 2019r.

2.       

klasyfikacyjnych

----------

do 17 czerwca 2019r.

3.       

poprawkowych

 

26-28 sierpnia 2019r.

7.       

Klasyfikacja i promowanie uczniów

a)

wystawienie ocen śródrocznych i rocznych

11 stycznia 2019r.

13 czerwca 2019r.

b)

posiedzenie komisji klasyfikacyjnych

14 stycznia 2019r.

14 czerwca 2019r.

c)

zatwierdzenie wyników klasyfikacji

15 stycznia 2018r.

17 czerwca 2019r.

8.       

Spotkania z rodzicami

a)

ogólne

25-26 września 2018r.

17-18 grudnia 2018r.

16-17 stycznia 2019r.

14-15  maja 2019r.

b)

indywidualne

15-16 października 2018r.

19-20 listopada 2018r.

11-12 marca 2019r.

15-16 kwietnia 2019r.

9.       

Posiedzenia Rad Pedagogicznych

a)

szkoleniowe

Według harmonogramu.

b)

podsumowanie pracy szkoły

15  stycznia 2019r.

25 czerwca 2019r.

c)

organizacja roku szkolnego

30 sierpnia  2018r.

30 sierpnia 2019r.

10.   

Zakończenie zajęć dydaktycznych

a)

Klasy I-VIII i III Gimnazjum

------

19 czerwca 2019r.

b)

Oddziały przedszkolne

------

19 czerwca 2019r.

           

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

L.P.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Uwagi

1.       

2 listopada 2018r.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Dyżur nauczycieli.

2.       

10 kwietnia 2019r.

Egzamin gimnazjalny–część humanistyczna.

3.       

11 kwietnia 2019r.

Egzamin po klasie  gimnazjalny- część matematyczno-przyrodnicza.

4.       

12 kwietnia 2019r.

Egzamin  gimnazjalny –język obcy nowożytny.

5.       

15 kwietnia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty- język polski.

6.       

16 kwietnia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka.

7.       

17 kwietnia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny.

8.       

2 maja 2019r.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Dyżur nauczycieli.

zmiana ich długości.

Pierwsza przerwa obiadowa będzie trwała 15 minut, tzn. od 11.30 do 11.45, druga natomiast 20 minut, tzn. od 12.30 do 12.50.

Mamy nadzieję, iż poprawi to komfort spożywania naszych obiadów.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.