Nasza kadra – rok szkolny 2019/2020


Dyrektor - Dorota Szczawińska


Wicedyrektorzy – Małgorzata Juszkiewicz, Beata Marchel

Pedagodzy:


1. Marta Zyskowska
2. Anna Izabella Kasprzak

Pedagog specjalny:


1. Karolina Karaś

Logopeda:


1. Agnieszka Węgłowska

Nauczyciele, wychowawcy oddziałów przedszkolnych:


1. Aneta Janowicz
2. Jolanta Krawczyk
3. Dorota Romanowska
4. p. Katarzyna Brzostek-Hanulak
5. p. Ewa Kamila Różyńska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – klasy I:


1. Marzenna Brzozowska
2. Agata Dremo
3. Barbara Matczak
4. Elżbieta Romanowicz
5. Katarzyna Zajkowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – klasy II:
1. Anna Trochimko
2. Justyna Kończyk
3. Elżbieta Żarska
4. Jolanta Sidorek
5. Hanna Szyszło

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – klasy III:


1. Lilianna Łubian – Podgórna
2. Ewa Samsel

Nauczyciele religii:
1. Hanna Tyszkiewicz
2. Katarzyna Ziarko
3. Agnieszka Szulc
4. Małgorzata Szymanowska
5. Halina Gątowska
6. Dariusz Zuber
7. Piotr Uciński

Wychowawcy w świetlicy szkolnej:


1. Renata Homolka
2. Anna Katarzyna Pillar - Lisowska
3. Anna Filipkowska
4. Witold Rogowski

Nauczyciele języka polskiego:


1. Elżbieta Adeszko
2. Wiesława Koniecka
3. Lidia Mieczkowska
4. Honorata Sadowska
5. Marzanna Doliwa
6. Anna Śniosek
7. Maria Namiotkiewicz
8. Anna Dąbrowska
9. Barbara Andruszkiewicz
10. Anna Ewelina Koniecko

Nauczyciele historii, historii i społeczeństwa, wos:


1. Danuta Turek
2. Mariola Kondracka

Nauczyciele historii:
1. Sławomir Wantuch

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:


1. Kamila Banachowska

Nauczyciele języka angielskiego:


1. Iwona Kacperska
2. Małgorzata Klimko
3. Dorota Prawdzik
4. Marta Gulbierz
5. Katarzyna Zawistowska
6. Daniel Michalski
7. Jolanta Chrzanowska
8. Elżbieta Januszewicz
9. Marcin Lewczuk
10. Piotr Penkiewicz

Nauczyciele języka niemieckiego:


1. Dorota Wróblewska
2. Marzanna Wyrwas
3. Ewa Kukuć

Nauczyciele języka francuskiego:


1. Jolanta Narwojsz – Zajkowska
Nauczyciele matematyki:
1. Edyta Zembrowska
2. Elżbieta Kłoczko
3. Aneta Kulesza
4. Anna Milewska
5. Ewa Bućko
6. Andrzej Kuczyński
7. Justyna Kozicka

Nauczyciel fizyki:


1. Katarzyna Choruży

Nauczyciele chemii:
1. Teresa Roszkowska

Nauczyciel przyrody/biologii:
1. Helena Brzozowska – Cieśluk
2. Bogumiła Żochowska
3. Joanna Sobotkiewicz

Nauczyciele geografii:


1. Wioletta Paczkowska
2. Sławomir Wantuch
3. Danuta Krupińska

Nauczyciele muzyki:


1. Ewa Kukuć
2. Ewa Awramik

Nauczyciele plastyki/ zajęć artystycznych:


1. Ewa Awramik
2. Anna Ewelina Koniecko
3. Bożena Wysocka – Nowicka

Nauczyciele wspomagający:


1. Maria Seniuta
2. Agnieszka Ciechanowska
3. Elżbieta Brzęk
4. Agnieszka Owczarek
5. Izabela Ratkiewicz
6. Sylwia Dwojakowska
7. Alina Zabłocka

 

Nauczyciele techniki:


1. Ewa Awramik
2. Tomasz Przekop
3. Krzysztof Maksymowicz

Nauczyciele informatyki/zajęć komputerowych:


1. Tomasz Przekop
2. Anna Koc
3. Edyta Ezeama

Nauczyciele informatyki/ zajęć technicznych:
1. Krzysztof Maksymowicz

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:


1. Edyta Ezeama
2. Wioletta Paczkowska

Nauczyciele wychowania fizycznego:


1. Marzena Czajkowska
2. Urszula Danisz
3. Anna Karwacka
4. Beata Szczęsna
5. Gracjana Szklanowska
6. Julita Malewska
7. Urszula Paszkowska
8. Małgorzata Urbanowicz
9. Piotr Górski
10. Sławomir Skorupa
11. Janusz Lisowski
12. Tomasz Tertel
13. Paweł Żabiński
14. Ryszard Kiersnowski
15. Jarosław Przekop

Nauczyciele bibliotekarze:


1. Krystyna Kalinowska
2. Marzanna Wielgat
3. Dorota Duroł

Asystenci:


1. Natalia Łukaszewicz
2. Magda Borawska
Grażyna Piela

 

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.