KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. I DYWIZJI TADEUSZA KOŚCIUSZKI W EŁKU

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

L.P.

NAZWA WYDARZENIA SZKOLNEGO

TERMINY

1.    

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

2.    

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017r.

3.    

Ferie zimowe

23 stycznia- 4 lutego 2018 r.

4.    

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca-3 kwietnia 2018r.

5.    

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

22 czerwca 2018r.

6.    

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

KALENDARZ DYDAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

L.P.

NAZWA

I półrocze

II półrocze

1.     

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017r.

 

2.     

Czas trwania I i II półrocza

4 września 2017r.-

19 stycznia 2018r.

5 lutego – 22 czerwca 2018r.

3.     

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
i rocznych

13 grudnia 2017r.

14 maja 2018r.

4.     

Zawiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych.

13-14 grudnia 2018r.

14-15 maja 2018r.

5.     

Terminy składania podań o egzaminy:

a)     

Sprawdzające

----------

do 18 czerwca 2018r.

b)    

klasyfikacyjne

----------

do 18 czerwca 2018r.

c)     

poprawkowe

-----------

do 18 czerwca 2018r.

6.     

Terminy egzaminów

1.       

Sprawdzających

----------

do 20 czerwca 2018r.

2.       

klasyfikacyjnych

----------

do 20 czerwca 2018r.

3.       

poprawkowych

 

27-29 sierpnia 2018r.

7.     

Klasyfikacja i promowanie uczniów

a)

wystawienie ocen śródrocznych i rocznych

15 stycznia 2018r.

14 czerwca 2018r.

b)

posiedzenie komisji klasyfikacyjnych

16 stycznia 2018r.

18 czerwca 2018r.

c)

zatwierdzenie wyników klasyfikacji

17 stycznia 2018r.

20 czerwca 2018r.

8.     

Spotkania z rodzicami

a)

ogólne

18-19 września 2017r.

13-14 grudnia 2017r.

18 stycznia 2018r.

14-15 maja 2018r.

b)

indywidualne

18 -19 października 2017r.

15-16 listopada 2017r.

14-15 marca 2018r.

11-12 kwietnia 2018r.

9.     

Posiedzenia Rad Pedagogicznych

a)

szkoleniowe

Według harmonogramu.

b)

podsumowanie pracy szkoły

17 stycznia 2018r.

20 czerwca 2018r.

c)

organizacja roku szkolnego

30 sierpnia 2017r.

30 sierpnia 2018r.

10.   

Zakończenie zajęć dydaktycznych

a)

oddziały przedszkolne

 

22 czerwca 2018r.

c)

Klasy I-VII

 

22 czerwca 2018r.

             

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

L.P.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Uwagi

1.       

21 marca 2018r.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Dyżur nauczycieli.

2.       

30 kwietnia 2018r.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Dyżur nauczycieli.

3.       

2 maja 2018r.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Dyżur nauczycieli.

4.       

4 maja 2018r.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Dyżur nauczycieli.

5.       

1 czerwca 2018r.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Dyżur nauczycieli.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.