- Scenariusz lekcji geografii Temat: Krajobraz śródziemnomorski

- Scenariusz lekcji wychowania fizycznego Temat: Zasady pierwszej pomocy

- Scenariusz lekcji wychowania fizycznego - mini piłka siatkowa

- Scenariusz lekcji wychowania fizycznego (taniec) - Swing oraz akcentowanie w tańcu jive

- Scenariusz lekcji wychowania fizycznego (taniec) - akcja unoszeń i opadań w walcu angielskim

- Ewa Kukuć -  Uczymy się emisji głosu– zbiór ćwiczeń wykorzystywanych do pracy ze szkolnym zespołem wokalnym „Dwójeczki”

- Anna Śniosek - "Praca metodą projektu"

- Ewa Samsel- scenariusz zajęc zintegrowanych dla klasy II - "Po czym poznać, że idzie wiosna?"

Materiały do scenariusza w pliku RAR do pobrania

- Anna Śniosek - prezentacja multimedialna "Uczeń zdolny - jak go rozpoznać, jak z nim pracować? Wskazówki dla rodziców i nauczycieli"

- Marzanna Brzozowska, Anna Frąckiewicz - Sprawozdanie z działalności koła plastycznego "KOLOR"

- Iwona Kacperska - prezentacja multimedialna "JOBS PEOPLE DO"

- Edyta Skarżyńska - prezentacja multimedialna "Kubuś Puchatek i przyjaciele"

- Elżbieta Kłoczko - "Tabliczka mnożenia" - program do samodzielnej nauki tabliczki mnożenia

- Iwona Kacperska - scenariusz lekcji otwatrej + worksheet

- Iwona Kacperska - inscenizacja a jezyka angielsiego "Let's learn English with Polly and Jack"

- Karolina Karaś- Program koła matematycznego dla klas I- III

- Karolina Karaś- Program pracy wyrównawczej dla klasy III

- Elżbieta Kłoczko, Anna Nalewajko - Program koła matematycznego

- Anna Nalewajko - Zbiór zadań Matematyka dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI

- Izabela Simniszko - poradnik dla rodziców "Jak pracować z dzieckiem mającym trudności w uczeniu się. Przyczyny trudności i przykłady ćwiczeń do realizacji"

- Izabela Simniszko, Bogumiła Gos - scenariusz zajęć w klasie integracyjnej, lekcja otwarta w ramach obchodów Święta Zielonej Wstążeczki - nie zgadzamy się na przemoc - temat: "Kodeks postępowania w Internecie"

- Anna Zamojska - Zbiór zadań z matematyki dla klas IV -VI

- Danuta Turek- Edukacja regionalna - Dziedzictwo kulturowe w regionie

- Marzenna Brzozowska, Agata Dremo, Lilianna Łubian - Podgórna, Elżbieta Rudzińska, Katarzyna Zajkowska, Elżbieta Żarska- Oceninie na zajęciach plastyczno-technicznych

- Elżbieta Żarska - Wychować bez agresji i przemocy

- Elżbieta Adeszko - scenariusz lekcji otwartej przeprowadzonej w kl. 4g SP2 w Ełku dn.26.XI.2002r. temat: Mazurskim szlakiem M. Kajki - nasze wrażenia z wycieczki do Gródka

- Honorata K. Sadowska - Wróg czy przyjaciel?

- Maria Agnieszka Zalewska - Jak zapobiegać wagarom

- Elżbieta Adeszko - Dyslekcja

- Elżbieta Adeszko - scenariusz lekcji otwartej przeprowadzonej 9.01.2003 w kl 6e: temat: Adam Mickiewicz - poeta, którego należy znać i szanować

- Maria Agnieszka Zalewska - nadpobudliwość psychoruchowa

- Elżbieta Adeszko - Jak wychowywać dziecko bez przemocy i agresji? - poradnik dla rodziców

- Jolanta Sidorek, Elżbieta Żarska - praca domowa ucznia

- Lilianna Łubian-Podgórna - drama w edukacji szkolnej

- Barbara Matczak - wpływ TV i gier na psychikę dziecka

- Katarzyna Zajkowska - reguły ortograficzne

- Elżbieta Adeszko, Wiesława Koniecka, Danuta Turek - Mazurskim szlakiem Michała Kajki

- Jolanta Sidorek - scenariusz zajęć integranych

- Ewa Czarosław-Kochanowicz, Katarzyna Zajkowska - jak reagwać w sytuacjach agresywnych na terenie szkoły?

- Wiesława Koniecka - dyslekcja, dysgrafa, dysortografia - jak rozpoznawać trudności i pomagac dziecku?

- Elżbieta Romanowicz, Katarzyna Zajkowska - scenariusz zajęć dla klas I -III do przeprowadzenia w ramach obchodów "Święta Zielonej Wstążeczki"

- Elżbieta Adeszko - program ścieżki "Edukacja czytelnicza i medialna" w kl. 4-6

- Lilianna Łubian-Podgórna - scenariusz zajęć zorganizowanych z klasą IIIe, temat: "Kto może nam pomóc w kłopotach?"

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.