dziecko do szkoly

 

W roku szkolnym 2013/2014 klasy pierwsze przystąpiły do realizacji programu edukacyjnego „Moje dziecko idzie do szkoły”

Celem Programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia i ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.

Działania rodziców wspierali wychowawcy klas pierwszych, pedagog szkolny i pielęgniarka szkolna poprzez różnorodne formy pracy z dzieckiem w szkole.

W ramach realizacji programu:
• Odbyły się spotkania z rodzicami, podczas których rozdano broszury informacyjne i ulotki.
• Na zebraniu rodziców w klasie Id gościliśmy eksperta zakresu profilaktyki zdrowotnej – pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej        w Ełku.
• Wychowawcy przeprowadzili zajęcia o tematyce prozdrowotnej.
• Zorganizowane zostały klasowe konkursy plastyczne.
• Klasa I b zaprezentowała dn. 25.03.2014 r. przedstawienie „Żyjmy zdrowo”
• Pojawiły się też gazetki ścienne o tematyce prozdrowotnej.

Program „Moje dziecko idzie do szkoły opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu jest częścią akcji prowadzonej w szkołach na terenie naszego miasta przez Powiatową Stację Sanitarno  Epidemiologiczną.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.