biegpozdrowie1

Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie we współpracy z ekspertami. Patronami honorowymi są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Dziecka.

Cele programu to:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego;
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane będą  za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.

Koordynatorzy: Tereska Zyskowska, Helena Cieśluk

Uczestnicy: klasa IVe

biegpozdrowie2

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.