Klasy pierwsze

Terminy składania:

1) Wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 10.02.2020 r – 08.04.2020 r. i klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

2) Wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły 25.05.2020 r. – 05.06.2020 r. i klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

3) Wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły w postępowaniu uzupełniającym 17.08.2020 r. – 18.08.2020 r. i klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

 

Składając dokumenty warto zapoznać się z podstawami prawnymi naboru określonymi w prawie lokalnym:

- Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok szkolny 2020/2021.
- Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
- Uchwała Nr XL.407.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów każdemu kryterium.
- Zarządzenie Nr 412.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określania terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.