PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

UWAGI

1.       Organizacja rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

·         udział pocztu w uroczystości,

wrzesień

2.       Wybory samorządu uczniowskiego.

·         wybory przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego przez poszczególne klasy,

·         wybory na przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego SU

  wrzesień-pździernik

3.       Zapoznanie przedstawicieli samorządu z dokumentami.

·         zapoznanie przedstawicieli klas ze Statutem Szkoły,

·         współtworzenie ogólnego regulaminu zachowania się w klasach i na przerwach,

·         zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem;

   wrzesień

4.       Opracowanie planu pracy samorządu.

·         wypisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,

·         ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie;

   wrzesień

5.       Dbanie o ekologię.

·         Zaplanowanie i organizacja szeregu akcji upowszechniających ekologiczny styl życia.

cały rok szkolny

6.       Zorganizowanie dyskotek szkolnych.

·         Ustalenie terminów i ilości dyskotek szkolnych:

28 listopada 2019 (andrzejki)

13 luty 2020 ( walentynki)

·         dyżury przy wejściu do szkoły,

·         sprzedaż biletów,

·         kiermasz ciast

 

7.       Dbamy o estetykę, ład i porządek w naszej szkole.

·         zorganizowanie pod opieką wychowawców prac porządkowych i dekoracyjnych w klasach,

·         organizacja kontroli wypełniania obowiązków ucznia tj. noszenie mundurka szkolnego i butów zmiennych,

cały rok szkolny

8.       Obchody DNIA EDUKACJI NARODOWEJ.

·         wykonanie życzeń na akademię z okazji DEN dla nauczycieli, dyrektora i pracowników obsługi,

·         pomoc w przygotowaniu uroczystej akademii,

·         zakupienie kwiatów,

 

9.       Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

·         wystawienie pocztu sztandarowego,

·         czytanie o niepodległości- we współpracy z biblioteką szkolną,

listopad

 

10.   Andrzejki w naszej szkole.

·         organizacja dyskoteki

·         przeprowadzenie zabaw andrzejkowych dla uczniów klas 4-8

·         zabawy andrzejkowe i poczęstunek w klasach,

listopad

11.   Akcje charytatywne np.Koreczek

·         współpraca z Radą Rodziców w organizacji akcji,

·         organizacja szeregu kiermaszów ciast na rzecz chorej Zofii Koniecko,

cały rok szkolny

12.   Mikołajowy wór prezentów,

·         organizacja mikołajek w szkole, ustalenie i ogłoszenie zasad obchodów mikołajek,

grudzień

13.   W świątecznym nastroju.

·         Świąteczna dekoracja sal lekcyjnych wraz z wychowawcami i opiekunami klas,

grudzień

  1. Walentynki

·         przygotowanie poczty walentynkowej,

·         plakaty popularyzujące ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH,

·         doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy",

·         dyskoteka szkolna

luty

15.   Święto Wiosny –Szkolny Dzień Talentów”

·         pomoc w organizacji Dnia Talentów, przygotowanie pokazów, zabaw i konkursów, wręczenie nagród,

Marzec- kwiecień

16.   Góra Grosza

·         Udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”

 grudzień

17.   Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

·         udział przedstawicieli społeczności uczniowskiej w uroczystości patriotyczno-religijnej organizowanej z tej okazji w naszym mieście,

·         złożenie wieńca,

·         wystawienie pocztu sztandarowego,

maj

18.   Festyn Rodzinny

·         zorganizowanie imprezy sportowej polegającej na rywalizacji między klasami w różnych konkursach, zawodach i dyscyplinach,

·         festyn rodzinny,

czerwiec

19.   Bal ósmoklasisty

·         Organizacja balu.

czerwiec

 

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

FRAGMENTY STATUTU SZKOŁY

 

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku

 

 

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.