Nasi uczniowie w miesiącu lutym brali udział w Konkursach Wojewódzkich i na szczególną pochwałę zasługują nasi laureaci.

Kamil Waszkiewicz klasa VI a - przyroda i historia

Julianna Żołobów klasa VI d - przyroda

Barosz Mróz klasa VI e - matematyka

Z przyrody uczniów przygotowywała p. Helena Cieśluk, z historii p.Danuta Turek, natomiast z matematyki p. Anna Nalewajko.

Wszystkim uczestnikom, laureatom i nauczycielom serdecznie gratulujemy.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.