wychowawcy  dokumenty zajęcia counas

Nauczyciele – wychowawcy pracujący w świetlicy szkolnej

 

 Witold Rogowski
mgr edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny

 

 Anna Pillar- Lisowska
magister teologii

 

Marzanna Doliwa
mgr filologii polskiej


Natalia Łukaszewicz 
mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.