Z życia szkoły

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VI do udziału w tegorocznej zabawie choinkowej, która odbędzie się dnia 19 stycznia 2017r. o godz. 16:30 do 18:30 w małej sali gimnastycznej. Każda klasa przygotowuje poczęstunek w przydzielonej sali. W trakcie zabawy odbędzie się również konkurs na najciekawszą, własnoręcznie wykonaną maskę karnawałową. Wstęp na imprezę płatny 2zł! (pieniądze przeznaczone będą na DJ’a).

 

Zapraszamy serdecznie! SU

W środę, 14 grudnia 2016r. , odbył się w naszej szkole Konkurs Ortograficzny, w którym wzięło udział 8 uczniów klas piątych. Uczestnicy mieli za zadanie uzupełnić tekst właściwymi literami z zakresu różnych reguł ortograficznych.
Oto wyniki:
I miejsce - Michał Borkowski kl. 5a
II miejsce - Kacper Kiszycki kl. 5a
III miejsce - Kamila Śliżewska kl. 5d

Gratulacje oraz życzenia  dalszych sukcesów na tropie polskiej ortografii składa organizator konkursu - p. Elżbieta Adeszko.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji "Pocztówka do Pana Sienkiewicza" zorganizowanej przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.
Akcja ma na celu popularyzację wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, odkrywanie i promocję dziedzictwa pisarza, rozwijanie kultury czytelniczej, inspirowanie uczniów do pracy twórczej, rozwijanie zdolności plastycznych i literackich
Uczniowie własnoręcznie wykonali pocztówki inspirowane życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza.
Prace uczniów z pozdrowieniami skierowanymi do polskiego noblisty zostaną wysłane do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
Koordynatorzy szkolnego etapu akcji: Ewa Kukuć, Anna Śniosek

W dniu 8 grudnia w naszej szkole odbyła się wieczornica pt.
    "O Sienkiewiczu muzyką i słowem". W uroczystym spotkaniu poświęconemu postaci Wielkiego Pisarza i Patrioty wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Ełku Pan Artur Urbański, Radny Miasta Ełku Pan Tomasz Kłoczko, Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku Pan Andrzej Koc, Konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku-Pan Jacek Rutkowski, dyrekcja szkoły, Rada Rodziców, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
    Podczas wieczornicy goście oraz społeczność szkoły wysłuchali wielu ciekawych informacji o życiu, twórczości Henryka Sienkiewicza.
    Prezentacji zasług pisarza towarzyszyły utwory muzyczne: "W stepie szerokim", "Quo vadis, domine", "Dumka na dwa serca", "Rzeka Marzeń" oraz pokaz multimedialny.
    Młodzi artyści z naszej szkoły recytowali wiersze o bohaterach dzieł Sienkiewicza: Michale Wołodyjowskim, Janie Zagłobie, Zbyszku z Bogdańca, Janku Muzykancie i Stasiu Tarkowskim.
    Atrakcją spotkanie było odczytanie fragmentów dzieł polskiego noblisty przez Dyrektor szkoły Panią Dorotę Szczawińską i zaproszonych gości: Pana Artura Urbańskiego, Pana Jacka Rutkowskiego, Panią Katarzynę Sieńkowską.
    Spotkanie pt. " O Sienkiewiczu muzyką i słowem" przygotowali uczniowie klasy VI b: Amelia Sulima, Amelia Kraszewska, Kinga Chodnicka, Weronika Niecikowska, Artur Poghosyan, Dawid Rafałowski, Norbart Jagłowski, Kacper Sierota, Jakub Witkowski pod kierunkiem p. Anny Śniosek i p. Anny Koc.
    Piękną dekorację wykonał p. Witold Rogowski.
    Nad efektami dźwiękowymi czuwał p. Paweł Żabiński.
    Wieczornica pt. " O Sienkiewiczu muzyką i słowem" była podsumowaniem działań podjętych z okazji Roku Sienkiewiczowskiego w naszej szkole.

Dzisiaj naszą szkołę odwiedził Pan Jacenty Ordowski ( znany pasjonatom historii jako Mistrz Jacenty z Zaciężnej Chorągwi Rycerskiej "Apis", czyli bractwa rycerskiego z Gniewu),  który wraz ze swoimi asystentkami przeprowadził żywą lekcję historii pt. "Mieszko i Dobrawa". Uczestniczyli w niej uczniowie klas I-III i IV-VI, którzy podczas lekcji poznali historię powstania państwa polskiego oraz takie postaci, jak Mieszko i Dobrawa. Uczniowie odegrali role kronikarza Galla Anonima, Dobrawy, Mieszka i jego wojów. Żywa lekcja historii była urozmaicona wieloma atrakcyjnymi rekwizytami i wspaniałymi opowieściami o dziejach naszego państwa.
Żywa lekcja historii "Mieszko i Dobrawa"

W dniu 21 listopada 2016 r. w Muzeum Historycznym w Ełku odbył się Międzyszkolny Konkurs "Historia Polski słowem, pieśnią i pędzlem opowiedziana" zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Ełku oraz Muzeum Historyczne.
    Uczennica naszej szkoły, Klaudia Czuper z kl. IV b, zajęła III miejsce w konkursie recytatorskim.
    Uczennicę przygotowała p. Danuta Turek.

    Klaudii serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

W czwartek, 17 listopada 2016r.,odbył się w naszej szkole konkurs pięknego czytania powieści H. Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" związany z obchodzonym w tym roku Rokiem Sienkiewiczowskim. Konkurs dla klas 6. zorganizowały p. Elżbieta Adeszko i p. Wiesława Koniecka. Umiejętności lektorskie zaprezentowało 6 uczennic klas szóstych. Jury oceniało : ekspresję słowną i modulację głosu, właściwą intonację i akcentowanie, zwracanie uwagi na znaki interpunkcyjne oraz odpowiednie tempo czytania. Najlepszą techniką głośnego czytania wykazały się uczennice:
Kinga Chodnicka kl.6b - I miejsce
Amelia Kraszewska kl. 6b - II miejsce
Agnieszka Urbanowicz kl. 6b - III miejsce
Julia Dracewicz kl. 6d - III miejsce.
Gratulujemy laureatkom oraz życzymy dalszych sukcesów i rozwijania talentów lektorskich.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku zaprasza uczniów klas 4-6 szkół podstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Literackim na opowiadanie bożonarodzeniowe.
Konkurs  polega na  napisaniu opowiadania o tematyce związanej z obchodami Świąt Bożego Narodzenia  i  pozytywnego wpływu świąt na życie rodzinne i społeczne. Opowiadanie  może mówić  o  wydarzeniach  prawdziwych lub  fikcyjnych, których  akcja  rozgrywa  się  w  czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Cele konkursu :
- promowanie twórczości literackiej uczniów szkół podstawowych,
- poszukiwanie nowych talentów  literackich,
- propagowanie więzi rodzinnych i umiejętności dzielenia się emocjami i osobistymi przemyśleniami.
Regulamin
1. Konkurs polega na napisaniu opowiadania, którego treść stanowi historia prawdziwa   lub fikcyjna, mająca swój przebieg w Święta Bożego Narodzenia, ukazująca wpływ świąt na życie bohatera lub bohaterów.
2. Opowiadanie powinno spełniać następujące kryteria:
 - zawiera przesłanie świąteczne ( miłość, pokój, radość, szczęście, pozytywna przemiana bohatera),
- nie może przekroczyć 2 kartek formatu A 4,
- powinno posiadać tytuł,
- może zawierać dialog,
- pisane  czcionką Times New Roman 12.
4.  Szkoła przystępująca do Konkursu    może zgłosić  2 prace.
5.  Prace konkursowe powinny zawierać informacje umieszczone pod tekstem: imię i nazwisko autora, klasa,  imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna , adres szkoły, telefon kontaktowy.
6. Nadesłane prace powinny być pracami własnymi, niepublikowanymi.
 7. Prace w kopertach opatrzonych podpisem „Konkurs Bożonarodzeniowy”   należy złożyć    do sekretariatu  - parter – Szkoła Podstawowa nr 2  im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki   w Ełku ,
 ul. Małeckich 1  do  05 stycznia 2017r. do godz. 15:00.
 8. Prace będą oceniane przez Komisję.
 9. Komisja oceniać będzie: zgodność z tematem, oryginalność prezentowanych treści, pomysłowość, kompozycję, zachowanie toku przyczynowo – skutkowego, spójność, bogactwo języka, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.
10. Szkoły nagrodzonych uczniów zostaną powiadomione o terminie wręczenia nagród  przez organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska uczestnika konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych oraz w Internecie.
12. Organizator nie zwraca prac konkursowych.

Ełk , 24.11. 2016r.                     Organizatorzy:   W. Koniecka   E.  Adeszko

Od kilku już lat stało się tradycją w naszej Szkole Podstawowej nr 2, że w każdą pierwszą środę grudnia obchodzimy "Aksamitną Środę - Dzień bez Przemocy z dobrymi praktykami". Jest to dzień, podczas którego podejmujemy różnorodne działania, aby zapobiegać przemocy. Każdego roku odbywa się on pod innym hasłem. W ubiegłych latach np. walczyliśmy z agresją w szkole, uczyliśmy się, jak jej przeciwdziałać, mówiliśmy też o cyberprzemocy, a także , jak unikać wulgaryzmów.

W tym roku, 7 grudnia, tematem naszych działań jest "Miło i bezpiecznie spędzamy przerwy - Bezpieczeństwo w szkole". Tego dnia realizowaliśmy liczne zadania i przedsięwzięcia. Najpierw wszyscy uczniowie szkoły wzięli udział w apelu na temat bezpieczeństwa w czasie przerw , który prowadziła p. Anna Karwacka. A że na przerwach nie zawsze jest miło i bezpiecznie, przekonali się uczniowie, oglądając przedstawienie na ten temat  przygotowane przez dzieci z klasy 5b i 6c pod kierunkiem p. Lidii Mieczkowskiej. Filmową  prezentację na temat udzielania pierwszej  pomocy w przypadku krwawienia z nosa i zadławienia opracowali nauczyciele wych. fiz. : U. Danisz, B. Szczęsna, T. Tertel. Dekorację apelu i  gazetkę na temat zachowań w czasie przerw, na której znalazł się m.in. mądry i pouczający  wiersz uczennicy kl.4b - Kingi Sierzputowskiej, przygotowały panie: W. Koniecka, I. Ratkiewicz i M. Szymanowska. Pani  Marta Gulbierz z klasą 6d zorganizowała kiermasz ciast na korytarzu szkolnym oraz zaproponowała akcję "Noś odblaski", której dodatkowym atutem było zwolnienie ucznia noszącego odblask z odpytywania w tym dniu. Panie bibliotekarki zachęcały do spędzania przerw z książką, organizując "Gry i zabawy literackie". Wszyskie klasy wraz z wychowawcami zaangażowały się w zorganizowanie różnych atrakcji w czasie przerw, np. gry i zabawy planszowe, rozwiązywanie krzyżówek, gry i zabawy podwórkowe, gry interaktywne i przerwy z aplikacjami, zabawa z chustą, przerwa z tańcem, gry sportowe, które odbywać się będą przez cały tydzień, umilając uczniom wolne chwile w czasie przerw . Zaproponowane uczniom  atracyjne zabawy pozwolą im bezpiecznie i pożytecznie odpocząć między kolejnymi lekcjami. Na zakończenie akcji uczniowie w ankiecie "Jestem bezpieczny w szkole" opracowanej przez panie: M. Zyskowską, H. Sadowską, E. Kłoczko, D. Turek wyrażą swoje zdanie na ten temat.

Wyrażamy nadzieję, że tego typu działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w naszej szkole i zapewnienia  dobrego samopoczucia naszym uczniom .

                                                                                                Autor: Elżbieta Adeszko

Szkolny Klub Wolontariusza swoje święto obchodził podczas zorganizowanego w szkole wieczorku. Nie zabrakło wspólnego oglądania filmów, śpiewania oraz atrakcji jaką były wieczorne podchody. Wolontariusze wieczór w szkole spędzili w piżamach i wspaniałej miłej atmosferze. W takich okolicznościach spotkali się od święta ponieważ na co dzień pomagają starszym osobom, a szczególnie emerytowanym nauczycielom, zbierają plastikowe nakrętki dla niepełnosprawnej Ewy i czytają książki młodszym dzieciom.
Kolejne święto za rok, rok ciężkiej, a jednocześnie jakże ważnej pracy przed wolontariuszami. I tylko jedno pozostaje niezmienne: Warto być Wolontariuszem!

Wszystkie dzieci wiedzą, że Święty Mikołaj mieszka w odległej Laponii. Ale czy tylko tam ? Okazuje się, że znaleźć go można również w Polsce.
 7 grudnia 2016 r. uczniowie klasy 1a i 3g wraz z opiekunami wybrali się do Mazurolandii do "Wioski Św. Mikołaja". Wioska Św. Mikołaja to znakomite miejsce do wspólnej zabawy, gdzie można kreatywnie spędzić czas. Uczniowie odwiedzili chatę i pracownię Świętego Mikołaja.
Przy pomocy elfów pomalowali gipsowe figury bożonarodzeniowe, napisali list do niego oraz spotkali go osobiście. Mikołaj opowiedział interesujące historie związane z tradycjami bożonarodzeniowymi i zadawał ciekawe zagadki. Na koniec uczniowie i nauczyciele otrzymali certyfikaty pomocnika Św. Mikołaja. Dodatkowo zobaczyli  Polanę Legend oraz Park Miniatur Warmii i Mazur.
To była niezapomniana wycieczka.

W dniach 28-29 listopada 2016 roku uczniowie klas 4-6 wzięli udział w wycieczce do Białegostoku.
Na początku wszyscy zwiedzali ogród zoologiczny, w którym mogli podziwiać różne gatunki zwierząt i ptaków. Następnie przeszli do hali sportowej, gdzie obejrzeli przepiękną rewię na lodzie pt. „Królowa Śniegu” według baśni  Hansa Christiana Andersena w wykonaniu artystów z Rosji. Przedstawieniu towarzyszyła wzruszająca muzyka, która doskonale oddawała  główną myśl utworu. Różnobarwne, zachwycające stroje aktorów były uzupełnieniem całości pokazu, przyciągały uwagę i pomogły w zrozumieniu widowiska.
    Po zakończeniu spektaklu wszyscy udali się na wspólny posiłek
w Mc Donald’s. Przejeżdżając ulicami Białegostoku uczniowie mogli poznać niektóre zabytki miasta, m.in.  cerkwie i kościoły. Wszyscy  wrócili w doskonałych nastrojach.  
     Głównym organizatorem wycieczki była Pani  Danuta Turek.
W czasie wyjazdu uczniami opiekowały się: p. D. Turek, p. A . Kulesza, p.  L.Mieczkowska, p. E. Kłoczko, p. M. Zyskowska, p. M. Szymanowska, p. E. Kukuć.

Misie pięknie się kłaniają, wszystkich witają i do zabawy zapraszają.

25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się urodziny pluszowego misia.                    Miś jest przyjacielem dzieci, czy wypada zapomnieć o urodzinach przyjaciela?
Z okazji zbliżającego się Święta Pluszowego Misia, zorganizowaliśmy uroczystość w Oddziale przedszkolnym OA i klasie 6d. Każde dziecko przyniosło  swojego misia - pluszaka. Zabawka ta towarzyszy dzieciom wiele lat, to nie tylko pluszowa przytulanka,  to "ktoś" bardzo bliski, czuły, cierpliwy i często niezastąpiony. Misie towarzyszą dzieciom zarówno w chwilach radości jak i smutku. Są powiernikami dziecięcych tajemnic, ocierają łzy, pomagają zasypiać. Pani Marta Gulbierz, Anna Trochimko oraz Katarzyna Gładkowska postanowiły przybliżyć dzieciom wszystko co wiąże się                        z misiem w jego 114 urodziny.
I u nas rozpoczęła się zabawa. Na początku dzieci nauczyły się  piosenki "Ja jestem niedźwiadek", następnie przybliżyliśmy dzieciom historię pluszowego misia oraz innych bohaterów literackich i filmowych, zachęcając przy tym do częstszego sięgania po literaturę dziecięcą.  Dzieci kolorowały i rysowały misie. Odbyły się również ciekawe gry i konkursy z wiedzy na temat misi.  Dzieci wysłuchały ciekawostek o misiach z encyklopedii dziecięcej, co bardziej rozbudziło ich ciekawość. Na zakończenie urodzin nie mogło zabraknąć słodkiego Co nieco.

21 listopada rozpoczęliśmy ,, Szkolny Tydzień Życzliwości i Pozdrowień ". Celem obchodów było: uświadomienie uczniom, że zawsze należy być wobec siebie miłym, uprzejmym i życzliwym. Przekazanie informacji dotyczących właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania zasad, na których powinna opierać się przyjaźń. Integracja i wdrażanie uczniów do kulturalnej współpracy oraz zabawy. Zachęcanie do okazywania życzliwości na co dzień, a nie tylko od święta.

Uczniowie wykonali ,,drzewka życzliwości", na których napisali życzenia i pozdrowienia dla wybranych osób.

Przygotowali też ,, złote myśli" , które zawiesili na drzwiach każdej klasy. Aby umilić ten dzień, dziewczynki z klasy III B częstowały uczniów słodyczami zakupionymi przez p. katechetkę Hannę Tyszkiewicz. Przez cały tydzień w szkole wyczuwało się więcej uprzejmości i życzliwości. Mamy nadzieję, że miła atmosfera zagości w naszej szkole nie tylko od święta.

Przygotowały: p. Hanna Tyszkiewicz, p. Katarzyna Ziarko , p.Małgorzata Szymanowska.

 

W dniu 23 listopada w naszej szkole odbył się konkurs POLSKIE SYMBOLE NARODOWE. Wzięły w nim udział trzyosobowe drużyny reprezentujące klasy IV.
Konkurs rozpoczął film animowany utrwalający wiadomości o polskich symbolach narodowych. Następnie uczniowie zmagali się z testem wiedzy, puzzlami i głośnym czytaniem legend.
Podczas konkursu wykorzystano materiały edukacyjne udostępnione na platformie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.
Wyniki konkursu:
I miejsce- drużyna klasy IV b ( Marta Pach, Robert Franczuk i Wojciech Sieńkowski),
II miejsce- drużyna klasy IV d (William Richard, Julia Tyszka i Gabriel Tesluk),
III miejsce- drużyna klasy IV e (Wiktoria Wojtaś, Sandra Kowalewska i Jakub Szociński).
Laureatom serdecznie gratulujemy, a Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie nagród.


Organizatorzy konkursu: Marzanna Wielgat, Danuta Jurska, Anna Śniosek

Dnia 23 listopada w ramach akcji "Czytam więc jestem "- rozwijanie czytelnictwa uczniowie klasy III G pod opieka p. Anny Lisowskiej , czytali bajki uczniom klasy I A. Młodsi koledzy z uwagą słuchali czytanej im bajki. Dzięki temu działaniu godzina spędzona z ciekawą literaturą zachęciła uczniów do rozwijania się w tym kierunku.

W dniu 23 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 5 w Ełku odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski. Uczennica naszej szkoły, Wiktoria Nalewajko z klasy III G , zajęła III miejsce. Uczennicę przygotowała p. Anna Lisowska . Wiktorii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów .

 

IMG 8025

W dniu 21 listopada klasa 3 G wraz z wychowawczynią Anną Lisowską wybrała się do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku do Parku Wodnego. Celem zajęć było kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenie odwagi i wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych. Zjeżdżalnia, jacuzzi i basen- to atrakcje, z których mieli okazję skorzystać wszyscy uczniowie. Była to chwila do spędzania wolnego czasu ze swoimi rówieśnikami. Dzięki takiej rozrywce klasa jeszcze bardziej się zżyła i świetnie się bawiła.

Nasza szkoła dołączyła do programu edukacyjnego CHRONIMY DZIECI. Celem tego programu jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach zagrożenia przemocą poprzez:
·    wzmacnianie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie,
·    rozwijanie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych oraz reagowanie w sytuacjach trudnych,
·    wzmacnianie osobistych czynników chroniących umiejętności rozpoznawania emocji, samooceny, asertywności.
17 listopada 2016r w czwartek odbyło się pierwsze spotkanie z panią psycholog Agatą Adamiak, która poprowadziła interesujące zajęcia na temat: ”Moje granice, moje terytorium”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się na temat osobistych granic i ich znaczenia .Nauczyli się jak dbać o własne granice oraz jak szanować granice innych osób.
Dalsze tematy programu zostaną zrealizowane podczas godzin wychowawczych w klasach 6c i 6d. Odbędą się także kolejne spotkania z ciekawymi specjalistami.
Każdy człowiek ma inne  granice, ale podobnie jest w przypadku państwa. Najlepiej działają takie granice, które nie są zbyt luźne, nie przepuszczają każdego, ale są otwarte dla osób, które są dla nas ważne, bliskie, ciekawe i wartościowe.


Dzisiaj odbyły się w naszej szkole uroczyste apele z okazji święta 11 Listopada zwanego Świętem Niepodległości. W tym roku przypada 98 rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności w 1918 roku, po 123 latach zaborów.
Program artystyczny pierwszego apelu przygotowali uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem pani Danuty Turek oraz pani Ewy Kukuć. Scenariusz montażu słowno - muzycznego obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918.

Kolejny apel przygotowany został przez uczniów klas III c i III d pod opieką pani Jolanty Sidorek, Katarzyny Zajkowskiej oraz Elżbiety Żarskiej. Mali patrioci przedstawili, krótką historię Polski związaną z obchodzonym 11 listopada świętem.

Uczniowie z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzeli i wysłuchali tej szczególnej lekcji historii i patriotyzmu.

 

W dniu 12 września uczniowie klasy III c odwiedzili Muzeum Kolei Wąskotorowej w Ełku. Poznały historię powstania wąskotorówki. Mogły obejrzeć parowozy, wcielić się w rolę maszynisty. Obejrzały także wystawę fotograficzną ełczanina Wojciecha Moskwy pt. „Wąski tor”.

8 października 2016 r. odbyło się wręczenie nagród w Powiatowym konkursie wokalno- recytatorskim "Bądźcie świadkami miłosierdzia" zorganizowanym przez Ełckie Centrum Kultury oraz Szkołę Artystyczną w Ełku.
III miejsce zajęła Maja Żakowicz z klasy V c
wyróżnienie otrzymała Julita Garlicka z klasy 0 d.
Uczennicom serdecznie gratulujemy.

W dniach od 14 do 17 listopada 2016 uczniowie klas 4a, 5c, 5d i 6d skorzystali z zaproszenia Muzeum Historycznego w Ełku. Pod opieką nauczycieli uczestniczyli w zajęciach muzealnych podejmujących problematykę związaną z historią drukarstwa na Mazurach i używaną przez J. i H. Małeckich czcionką. „Warsztaty z historią drukarstwa w tle” przybliżyły uczniom historię piśmiennictwa i książki. Prowadzący zajęcia pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie pokazał dzieciom, w jaki sposób czerpano papier. Wszyscy uczestnicy zajęć spróbowali trudnej sztuki pisania atramentem przy pomocy pióra gęsiego, a później drukowali na prasie ryciny i krótkie teksty.

 


Decyzją Parlamentu RP  rok 2016 jest Rokiem Henryka Sienkiewicza. W związku z tym w dniu 16 listopada w naszej szkole odbył się Konkurs pięknego czytania dzieł Sienkiewicza, w którym wzięli udział uczniowie klas piątych. Uczestnicy konkursu czytali wybrane losowo fragmenty powieści pt." W pustyni i w puszczy".  

Laureatami konkursu zostali:
Patrycja Truszkowska z kl. V c-I miejsce,
Olga Popowska z kl. V c- II miejsce,
Michał Borkowski z kl. V a- III miejsce.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy: Honorata K. Sadowska, Anna Śniosek i Marzanna Wielgat.

ZAJĘCIA W CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Dnia 14 listopada 2016r klasa 6d wraz z wychowawcą udali się na zajęcia edukacyjne „Christmas jumper and Christmas swimming suit. Zwyczaje  świąteczne w krajach anglojęzycznych w różnych strefach klimatycznych”, które poprowadziła pani Maria Czekaj w Centrum Edukacji Ekologicznej. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak wyglądają Święta  Bożego Narodzenia, jakie są tradycje oraz zwyczaje w krajach anglojęzycznych na całym świecie. Największą ciekawostką okazała się informacja, iż nie wszędzie na święta pada śnieg i jest  zima. Zwyczaje i tradycje w innych krajach również znacząco różnią się od naszych polskich. Na koniec zajęć uczniowie mieli okazję wykonać własnoręcznie wykonaną pocztówkę świąteczną . Merry Christmas everyone.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.