Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018

 

Klasy I – III

Rodzaj prowadzonych zajęć

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Dzień

Godz. lekcyjna

Sala

zajęcia terapeutyczne

A. Trochimko

poniedziałek

6

25

zajęcia terapeutyczne

A. Trochimko

wtorek

8

25

zajęcia terapeutyczne

J. Sidorek

poniedziałek

7

15

zajęcia terapeutyczne

A. Janowicz

wtorek

6

25

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

J. Sidorek

wtorek

7

15

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

J. Sidorek

czwartek

7

15

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

J. Sidorek

piątek

7

15

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

J. Sidorek

poniedziałek

6

03

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

A. Janowicz

czwartek

6

04

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

A. Janowicz

czwartek

7

04

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

A. Janowicz

wtorek

8

04

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

K. Karaś

czwartek

7

6

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

K. Karaś

czwartek

8

6

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

K. Karaś

piątek

7

6

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

K. Karaś

środa

8

6

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

M. Brzozowska

środa

7

5

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

B. Matczak

środa

5

03

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

B. Matczak

poniedziałek

7

17

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

B. Matczak

czwartek

6

17

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

T. Zysko

wtorek

1

g. pedagoga

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

J. Kończyk

wtorek

6

05

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

E. Samsel

piątek

1

25

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

E. Samsel

piątek

7

7

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

M. Brzozowska

poniedziałek

3

g. pedagoga

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

M. Brzozowska

wtorek

8

5

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

M. Brzozowska

czwartek

7

5

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

E. Romanowicz

czwartek

1

03

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

E. Romanowicz

środa

2

03

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

E. Romanowicz

piątek

1

03

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

E. Romanowicz

poniedziałek

7

27

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

B. Matczak

środa

6

17

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

M. Seniuta

wtorek

6

17

zajęcia rewalidacyjne

E. Żarska

poniedziałek

6

26

zajęcia rewalidacyjne

E. Żarska

środa

5

15

zajęcia rewalidacyjne

E. Żarska

poniedziałek

7

26

zajęcia rewalidacyjne

E. Żarska

środa

8

26

zajęcia rewalidacyjne

E. Samsel

poniedziałek

7

7

zajęcia rewalidacyjne

E. Samsel

środa

7

7

zajęcia rewalidacyjne

E. Samsel

wtorek

7

7

zajęcia rewalidacyjne

E. Samsel

czwartek

7

7

zajęcia rewalidacyjne

K. Karaś

poniedziałek

6

6

zajęcia rewalidacyjne

K. Karaś

wtorek

8

6

zajęcia rewalidacyjne

A. Moskwa

środa

1

g. pedagoga

zajęcia rewalidacyjne

A. Moskwa

wtorek

1

g. pedagoga

zajęcia rewalidacyjne

A. Węgłowska

poniedziałek

6

g. logopedy

zajęcia rewalidacyjne

A. Węgłowska

wtorek

5

g. logopedy

zajęcia rewalidacyjne

A. Owczarek

środa

6

G 1

zajęcia rewalidacyjne

A. Owczarek

piątek

5

G 1

zajęcia rewalidacyjne

A. Owczarek

wtorek

5

G 1

zajęcia rewalidacyjne

A. Owczarek

czwartek

6

G 1

zajęcia rewalidacyjne

L. Mieczkowska

wtorek

1

5

zajęcia rewalidacyjne

L. Mieczkowska

środa

1

04

zajęcia rewalidacyjne

L. Mieczkowska

środa

7

27

zajęcia rewalidacyjne

L. Mieczkowska

piątek

3

04

zajęcia socjoterapeutyczne

T. Zysko

poniedziałek

7

g. pedagoga

zajęcia socjoterapeutyczne

A. Owczarek

piątek

8

G 1

Koło misyjne „Misjonarz Jezusa”

K. Ziarko

środa

6

04

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce przygotowujących się do I Komunii Świętej

H. Tyszkiewicz

piątek

2

03

Zajęcia w ramach realizacji Programu Mały Mistrz

A. Trochimko

J. Przekop

czwartek

3

9

Zajęcia w ramach realizacji Programu Mały Mistrz

L. Łubian – Podgórna

J. Przekop

wtorek

3

9

Zajęcia w ramach realizacji Programu Mały Mistrz

E. Romanowicz

J. Przekop

piątek

3

9

 

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018

Klasy IV-VII

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasy

Dzień tygodnia
i godzina

Sala

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego

Anna Śniosek

5d, 5e

Poniedziałek

14.40-15.25

14

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego

Elżbieta Adeszko

4d, 4b, 4c, 4f

Poniedziałek

14.40-15.25

17

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego

Elżbieta Adeszko

6d, 6c

Poniedziałek

13.35-14.30

17

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego

Elżbieta Adeszko

7d

Piątek

12.50-13.35

16

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego

Wiesława Koniecka

4b, 4d, 4f

Poniedziałek

14.40-15.25

16

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego

Wiesława Koniecka

6a

Wtorek

15.25-16.15

16

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego

Wiesława Koniecka

7b

Wtorek

7.15-8.00

16

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego

Lidia Mieczkowska

5a

Wtorek

13.45-14.30

27

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego

Lidia Mieczkowska

6a, 6b

Wtorek

14.40-15.25

15

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego

Lidia Mieczkowska

7c

Środa

15.25-16.20

15

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego

Honorata Sadowska

5c, 5d

Środa

14.40-15.25

27

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego

Honorata Sadowska

7a

Środa

15.25-16.10

27

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasy

Dzień tygodnia
i godzina

Sala

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki

Anna Koc

4b, 4f

Wtorek

8.00-8.45

25 mała szkoła

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki

Anna Koc

4d

Piątek

8.00-8.45

25 mała szkoła

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki

Elżbieta Kłoczko

6c,6d

Poniedziałek

14.40-15.25

21

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki

Elżbieta Kłoczko

7d

Czwartek

14.40-15.25

21

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki

Justyna Kozicka

5a

Środa

12.50-13.35

21

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki

Justyna Kozicka

6a, 6b

Poniedziałek

8.00-8.45

19

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki

Aneta Kulesza

5b, 5c, 5d

Piątek

13.45-14.30

10

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Aneta Kulesza

7c

Poniedziałek

15.30-16.15

10

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki

Aneta Kulesza

7b

Wtorek

15.30-16.15

10

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki

Anna Nalewajko

5d,5e

Piątek

14.30-15.25

14

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki

Anna Nalewajko

7a

Czwartek

15.35-16.20

14

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki

Edyta Zembrowska

6a

Środa

14.40-15.25

10

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasy

Dzień tygodnia
i godzina

Sala

Zajęcia socjoterapeutyczne

Agnieszka Owczarek

4a,5a,6a,7a, 7c, 7d

Wtorek

15.30-16.16

Gab. Ped. G1

Zajęcia socjoterapeutyczne

Agnieszka Owczarek

6b, 6d

Piątek

13.45-14.30

Gab. Ped. G1

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasy

Dzień tygodnia
i godzina

Sala

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Katarzyna Brudnicka

5d

Wtorek

13.45-14.30

19

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Katarzyna Brudnicka

6b

Środa

15.25-16.10

18

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Barbara Matczak

4c,4b

Poniedziałek

13.45

17 m

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Aneta Janowicz

4f, 4b

Wtorek 14.40

04 m

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Aneta Janowicz

4f

Czwartek

13.45

04 m

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jolanta Sidorek

4d

Piątek

13.35-14.20

15m

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Witold Rogowski

7a

Piątek

13.45-14.30

17 m

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Witold Rogowski

7b

Piątek

15.35-16.20

17 m

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Edyta Zembrowska

5b

Środa

13.45-14.30

10

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Edyta Zembrowska

5c, 5e

Czwartek

13.45-14.30

10

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Edyta Zembrowska

7c

Środa

15.30-16.15

10

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Edyta Zembrowska

7d

Wtorek

15.30-16.15

10

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Marta Zyskowska

5a

Środa

12.50-13.35

30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Marta Zyskowska

6a gr.1

Poniedziałek

8.00-8.45

30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Marta Zyskowska

6a gr.2

Czwartek

11.45-12.30

30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Marta Zyskowska

6c

Środa

14.40-15.25

20

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Marta Zyskowska

6d

Piątek

12.50-13.35

20

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasy

Dzień tygodnia
i godzina

Sala

Zajęcia terapeutyczne

Edyta Zembrowska

6a

Piątek

15.35-16.20

10

Zajęcia terapeutyczne

Katarzyna Brudnicka

4a,4b, 4c, 4d,4f

Środa

13.45-14.30

10

Zajęcia terapeutyczne

Katarzyna Brudnicka

5a, 5b, 5c, 5d, 5e

Wtorek

14.40-15.25

18

Zajęcia terapeutyczne

Katarzyna Brudnicka

7a, 7b

Środa

14.40-15.25

18

Zajęcia terapeutyczne

Katarzyna Brudnicka

7c, 7d

Wtorek

15.35-16.20

18

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasy

Dzień tygodnia
i godzina

Sala

Piłka siatkowa

Małgorzata Urbanowicz

IV-VII(chłopcy)

Piątek

14.45-15.15

Hala

Wykorzystanie zasobów internetowych

Tomasz Przekop

IVe, Ivc

Środa

14.30-15.15

25

Zespól wokalny „Dwójeczki”

Ewa Kukuć

IV-VII

Wtorek

14.30-15.25

23

Koło kulinarne

Małgorzata Szymanowska

IV-VI

Piątek

14.40-15.25

30

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.